Σας ενημερώνουμε ότι ο προγραμματισμένος αγώνας μας με την επωνυμία Γ. ΔΟΚΟΣ για τις 25 & 26 Μαϊου 2024, για σκάφη ILCA4, ILCA6, ILCA7, αναβάλλεται λόγω έλλειψης συμμετοχών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΟΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ.ΔΟΚΟΣ 2024