Ο  Ν.Ο. Δελφινάριο διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου OPTIMIST

στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2021 με την επωνυμία  Κωνσταντίνος Πασσίσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. ΠΑΣΣΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΣΣΙΣΗΣ 2-3.10.202

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΣΣΙΣΗ