Ο Ν.Ο. Δελφινάριο διοργανώνει Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου

ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4

στις 27 και 28 Μαΐου 2023 με την επωνυμία «Γιώργος Δοκός».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΟΣ 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ.ΔΟΚΟΣ 2023

ILCA 4 Γ.ΔΟΚΟΣ 2023ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ILCA6 Γ. ΔΟΚΟΣ 2023ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ