Ο Ν.Ο. Δελφινάριο διοργανώνει Open Πανελλήνιο Διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου

ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4

στις 25 και 26 Μαΐου 2024 με την επωνυμία «Γιώργος Δοκός».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΟΚΟΣ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ.ΔΟΚΟΣ 2024