Ενημερώνουμε ότι ο προγραμματισμένος αγώνας Φιλίας (Φάληρο -Μέθανα-Φάληρο ) στις 19-20/6/2021 που το συνδιοργανώνεται από ΝΟΔΣΕΑΝΑΔΠ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ