ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ΧΡΟΝΑ Κ.ΠΑΣΣΙΣΗ 26 11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ.ΠΑΣΣΙΣΗ αγόρια-κορίτσια 26 11

 

 

 

 

 

2019-11-26T19:08:58+00:00