ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Ioannis Karapetis 2023-ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Online Πίνακας Ανακοινώσεων στο https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5776/event?name=ioannis-karapetis-2023