Ο Ν.Ο. Δελφινάριο διοργανώνει Open Πανελλήνιο διασυλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου OPTIMIST

στις 5 και 6 Μαρτίου 2022 με την επωνυμία «Σπύρος Παπαδής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΠΑΔΗΣ (1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΟΔ