ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

           Online Πίνακας Ανακοινώσεων στο κάτω σύνδεσμο

://www.racingrulesofsailing.org/documents/4207/event?name=filias

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στο κάτω σύνδεσμο

           ://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=nlcge