Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΙΘΗ . ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ORC(international,Club,DH,Non-spinnaker)

ΦΑΛΗΡΟ – ΑΙΓΙΝΑ 11/9/2021

ΑΙΓΙΝΑ – ΦΑΛΗΡΟ 12/9/2021

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ-ΠΑΝ.-ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ-2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 2021