ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ”

Φάληρο – Τούρλος – Φάληρο, 22ν.μ. Κυριακή 3 Απριλίου 2022

ORC (International, Club ή Non Spinnaker) και IRC με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι.ΚΑΡΑΠΕΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ Ι.ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ

KARAPETI S2022NOD_TL_NS       KARAPETIS2022NOD_TL_PERFORMANCE      KARAPETIS2022NOD_TL_SPORT

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και σε αυτο το λίνκ  https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=bxekl.